LCD Göstergeli Mesafe Ölçer

Merhabalar!

Bugünkü yazımda LCD göstergeli bir mesafe ölçerin nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Projede Arduino, LCD modülü ve HC-SR04 modülü kullandım. Mesafe hesaplama işini “NewPing” isimli kütüphaneye yaptırdım. Bu aldığım mesafe verilerini de LCD ekrana bastırıyorum kod bu kadar basit. HC-SR04 ultrasonik mesafe hesaplama modulü. Mesafe hesabı için ses dalgalarını kullanıyor. Ses hızına göre geri dönüş süresini hesaplıyor bu sayede uzaklık hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz.

Uygulamanın Arduino Kodunu paylaşıyorum. Bağlantılar da kod içerisinde verilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
/* The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
*/

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <NewPing.h>

#define TRIGGER_PIN 7 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
#define ECHO_PIN 6 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
#define MAX_DISTANCE 200 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("UZAKLIK");
Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
}

void loop() {
delay(1000);
unsigned int uS = sonar.ping();
Serial.print("Ping: ");
Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM);
Serial.println("cm");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM);
}