Arduino İle Super Mario Melodisi Çalmak

Merhaba Arkadaşlar
Bugünkü yazımda Arduino ile melodi çalma uygulamasından bahsedeceğim. Kullandığım malzemeler Arduino ve bir buzzer. Pin bağlantıları da oldukça basit buzzerın eksi ucu GND’ye, + ucu da 12. pine bağlanıyor. 12. Pin dijital pin, farklı frekanslarda 1-0 yapılarak notaların çalınması sağlanır. Notaların çalınma süreleri de nota frekansının verilme süresi değiştirilerek arduino tarafından ayarlanıyor. Böylece istediğimiz melodiyi elde etmiş oluyoruz. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Arduino koduna aşağıdan ulaşabilirsiniz(Kod alıntıdır. Tek tek notalarla uğraşmamak için notaları çıkarılmış bir koddan aldım.). Tekrar görüşmek üzere.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
/* This example uses a piezo speaker to play melodies.  It sends  
* a square wave of the appropriate frequency to the piezo, generating
* the corresponding tone.
*
* The calculation of the tones is made following the mathematical
* operation:
*
* timeHigh = period / 2 = 1 / (2 * toneFrequency)
*
* where the different tones are described as in the table:
*
* note frequency period timeHigh
* c 261 Hz 3830 1915
* d 294 Hz 3400 1700
* e 329 Hz 3038 1519
* f 349 Hz 2864 1432
* g 392 Hz 2550 1275
* a 440 Hz 2272 1136
* b 493 Hz 2028 1014
* C 523 Hz 1912 956
*
* https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Melody
*/

int speakerPin = 12;

int length = 295; // the number of notes
char notes[] = "EE E CE G g C g e a b ia gEGA FG E CDb C g e a b ia gEGA FG E CDb GNFR E uaC aCD GNFR E 1 11 GNFR E uaC aCD L D C CC C CD EC ag CC C CDE CC C CD EC ag EE E CE G g C g e a b ia gEGA FG E CDb C g e a b ia gEGA FG E CDb EC g u aF Fa bAAAGFEC ag EC g u aF Fa bF FFEDCe ec "; // a space represents a rest
float beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, //Page 1
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, //Page 2
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, //Page4
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, //Page 5
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1.3, 1.3, 1.3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 }; //Page 6

int tempo = 95;

void playTone(int ton1, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += ton1) {
tone(speakerPin, ton1);
delayMicroseconds(ton1);
}
noTone(speakerPin);
}

void playNote(char note, int duration) {
// c c# d d# e f f# g g# a a# b
char names[] = { ' ', '!', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '-', '=', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'A', 'B', 'i', 'N', 'R', 'u', '1', 'L', 'k'}; // [i = b flat] [N = G flat] [R = D#] [u = g#] [1 = C oct. 5] [L = E flat]
int tones[] = { 0, 1046, 138, 146, 155, 164, 174, 184, 195, 207, 220, 233, 246, 261, 293, 329, 349, 391, 440, 493, 523, 587, 659, 698, 783, 880, 987, 466, 740, 622, 415, 1046, 622u, 227};

// play the tone corresponding to the note name
for (int i = 0; i < 34; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}

void setup() {
pinMode(speakerPin, OUTPUT);
}

void loop() {
for (int i = 0; i < length; i++)
{
if (notes[i] == ' ')
{
delay(beats[i] * tempo); // rest
}
else
{
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
// pause between notes
delay(tempo / 2);
}
}